شرکت حمل نقل بین المللی زریبار راه سبز

شماره تماس های شرکت

04134393156

04134393157

04134393158

فکس – 04134393159

 

پست های الکترونیکی شرکت

zarebartransport@gmail.com

شبکه های اجتماعی شرکت

آدرس : آدرس تبریز  نصف راه ( میدان جهاد) مجتمع ستاره باران طبقه 5 واحد 50

فرم تماس با ما

شماره های تماس شرکت

04134393156

04134393157

04134393158

فکس – 04134393159

شماره های همراه

رییس هیئت مدیره- محمد علی جباری 09143914219 

نایب رییس  – سعید جباری 09143928202


آدرس : 
تبریز  نصف راه ( میدان جهاد) مجتمع ستاره باران طبقه 5 واحد 50

 

شبکه های اجتماعی

پست الکترونیکی
zbrs@zaribarrahesabz.com
zarebartransport@gmail.com

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت حمل و نقل بین المللی زریبار راه سبز می باشد.